Printer Friendly Version


:::  NIEUWS   :::

 

Mei 2012 : Op 27 april jl. heeft de PVC-waardeketen het initiatief VinylPlus voorgesteld tijdens de afsluiting van de jaarlijkse vergadering. Tevens hebben ze ook de resultaten die gedurende het eerste jaar, van de tien jaarlijkse verbintenis op het gebied van de duurzaamheidontwikkeling, bekendgemaakt. Ondanks de grote moeilijkheden veroorzaakt door de economische crisis, tonen deze resultaten aan dat de industrie goed bezig is om het doel, dat vorige jaar werd vastgesteld voor het 2020-perspectief, te bereiken. Naar aanleiding van het succes van Vinyl2010 zijn we ervan overtuigd dat het 2020-perspectief hetzelfde succes zal kennen.

 

 

April 2011 : De Europese PVC Industrie heeft haar Vrijwillige Verbintenis Vinyl 2010 tot een goed eind gebracht. Alle doelstellingen zijn bereikt of overtroffen. Lees er meer over in het hoofdstuk "Vrijwillige Verbintenis"

 

 

April 2010 : Universiteit Amsterdam brengt een rapport uit in opdracht van het ministerie VROM. Doelstelling : milieu´mpact van deelstromen onderzoeken, met het oog op deze impact te verminderen met 20% tegen 2015.
PVC scoort hier even goed als hout en aluminium, voor zover het landgebruik van hout niet in beschouwing wordt genomen ! Anders komt PVC er beter uit. Recyclage van deze PVC is hierbij wel een vereiste. Lees er meer over in het hoofdstuk Duurzame Ontwikkeling.

 

 

September 2009 : Het recyclen van PVC is wel degelijk gunstiger dan het verbranden van PVC voor wat de CO2 uitstoot betreft. Dit is intuitief wel te voorzien, maar een studie van PE International maakt ÚÚn en ander zeer duidelijk. Lees er meer over in het hoofdstuk Verbranden 

 

 

 

 

Ge´nteresseerd in de vorige nieuwsitems?  Ga naar het archief.