Printer Friendly Version

:::  WAT IS PVC-INFO?   :::

PVC-INFO is ontstaan als werkgroep binnen Federplast.be (Vereniging van Kunststof- en rubberverwerkers in BelgiŽ) en sinds 2002 een zelfstandige vzw.

Het doel van de vzw PVC-INFO bestaat enerzijds uit de bevordering van het gebruik van PVC-producten evenals het imago van PVC. Anderzijds treedt PVC-INFO ook op als klankbord en informatieverstrekker naar de overheid, consumenten, industrie, media, onderwijs en belangengroepen.

PVC-INFO past in een internationale structuur en maakt rechtstreeks deel uit van de European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM), een organisatie die de PVC-producenten in West-Europa vertegenwoordigt. ECVM is zelf een onderdeel van Plastics Europe.

Via dit Europees netwerk geven wij objectieve en gerichte informatie aan de betrokken partijen.